Ležownosće klětu přizamknu

srjeda, 09. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Předewzaća wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka Při Klóšterskej wodźe

Wudwor (AK/SN). Wotedawk sobustawskich gmejnow zaměroweho zwjazka za wopłóčki­ Při Klóšterskej wodźe (AZV) ma klětu wot 35 000 na 25 000 eurow spadnyć. Tole je najwažniše wuprajenje w naćisku hospodarskeho plana 2017. Hač do dźensnišeho bě wón zjawnje wupołoženy. Znapřećiwjenja móža woby­dlerjo hišće hač do 21. nowembra zapodać. Po wšěm zdaću w januaru chcedźa plan wobzamknyć.

Zo wotedawk spadnje, ma wjacore přičiny. Kóšty za planowanje wjetšich inwesticijow kaž w minjenych lětach hižo njenastanu. Tež wudawki za prawniske poradźowanje woteběraja. Lětsa su za to 16 000 eurow wudali, klětu je jenož połojca toho předwidźana. Tež wudawkow za twarsku kontrolu je tójšto mjenje. Loni wučinješe to 40 000, lětsa 14 000 a klětu jenož hišće 3 600 eurow. AZV liči potom z dobytkom nimale 28 000 eurow. Z tejle sumu chce swoje rezerwy zaso trochu napjelnić. Předewšěm w lětomaj 2010 a 2011 je zaměrowy zwjazk deficit nadźěłał. To móže nětko wurunać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND