Bjez jeničkeho noweho cyhela

pjatk, 11. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Hromadźe z mandźelskej Sylwiju twari sej Jan Fryča w Nowej Wjesce swójski dom, kotrehož sćěny wobsteja jeničce ze starych cyhelow. Foto: Feliks Haza Hromadźe z mandźelskej Sylwiju twari sej Jan Fryča w Nowej Wjesce swójski dom, kotrehož sćěny wobsteja jeničce ze starych cyhelow. Foto: Feliks Haza

Zo sej młode swójby nowy swójski dom twarja, móžeš dźensa na mnohich městnach wobkedźbować. Zwjetša činja to na podobne wašnje, mjenujcy z nowymi twaršćiznami. Zo to tež hinak dźe, dopokazuje Jan Fryča w Nowej Wjesce.

Nowa Wjeska (SN/MWj). W žanym zakonju njesteji, zo dyrbiš sej dom z nowymi cyhelemi twarić. Po tutej zasadźe nastawa w Nowej Wjesce pódla tamnišeho swjedźenišća nowy dom Jana Fryče a jeho swójby. Twar, za kotryž su njedawno zběhanku swjećili, so ryzy po formje mnohim dalšim tajkim domam runa. Nadrobnosće pak swědča wo tym, zo so wón wot druhich chětro rozeznawa. „Ideju,­ stare, ale nje­trjebane cyhele a kamjenje wužiwać, bě naš nan zrodźił. Z architektom smy dorěčeli, hač je to scyła móžno. Ale wón je přihłosował, a tak sym před połdra lětom twarić započał“, powěda 38lětny. Jeničke wuměnjenje bě, zo maja cyhele dźensa žadane izolaciske hódnoty dodźeržeć. A to wone činja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND