Dźěłakmanosć gmejny zaručić

pjatk, 11. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nowu radźićelku spřisahali a hłowne wustawki změnili

Róžant (JK/SN). Wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) swoje zastojnstwo chorosće dla na njewěsty čas wukonjeć móc njebudźe. Zo bychu najebać to dźěłakmanosć gmejny zaručili, su na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady wobzamknyli hłowne wustawki tak změnić, zo hodźi so druhi a tak dalši zastupjer wjesnjanosty wu­zwolić. Tuchwilny zastupowcy wjesnjanosta Tomaš Bjeńš widźi w tym jeničku móžnosć, nadawki a terminy gmejnskeho zarjada a gmejnskeje rady zawěsćić. „Dyrbimy jednomyslnje a přezjednje postupować a njesměmy dobro gmejny a bytostne dźěło z wočow zhubić. Tuchwilna napjata situacije njesmě a njemóže naše dźěło lemić“, zjima Bjeńš nadawk časa. Signal do přichoda zdobom bě, jako zawjaza wón nowu radźićelku Janu Bjeńšowu ze Sernjan. Wona naslěduje Michała Wałdu, kiž bě wosobinskich přičin dla dźěło w radźe złožił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND