Dźěłakmanosć gmejny zaručić

pjatk, 11. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nowu radźićelku spřisahali a hłowne wustawki změnili

Róžant (JK/SN). Wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant Hubertus Ryćer (CDU) swoje zastojnstwo chorosće dla na njewěsty čas wukonjeć móc njebudźe. Zo bychu najebać to dźěłakmanosć gmejny zaručili, su na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady wobzamknyli hłowne wustawki tak změnić, zo hodźi so druhi a tak dalši zastupjer wjesnjanosty wu­zwolić. Tuchwilny zastupowcy wjesnjanosta Tomaš Bjeńš widźi w tym jeničku móžnosć, nadawki a terminy gmejnskeho zarjada a gmejnskeje rady zawěsćić. „Dyrbimy jednomyslnje a přezjednje postupować a njesměmy dobro gmejny a bytostne dźěło z wočow zhubić. Tuchwilna napjata situacije njesmě a njemóže naše dźěło lemić“, zjima Bjeńš nadawk časa. Signal do přichoda zdobom bě, jako zawjaza wón nowu radźićelku Janu Bjeńšowu ze Sernjan. Wona naslěduje Michała Wałdu, kiž bě wosobinskich přičin dla dźěło w radźe złožił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND