Serbske wudaća w knihowni

wutora, 15. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenska biblioteka planuje klětu nowy wobstatk za dźěći

Kamjenc (SN/mwe). Kamjenska měšćanska biblioteka je sej předewzała, wosebje za dźěći ze serbskich gmejnow, kotrež přińdu sej tam knihi a dalše medije wupožčować, klětu mały wobstatk ze serbskimi dźěćacymi a młodźinskimi wudaćemi natwarić. „Móhła sej předstajić, zo so tónle poskitk derje wužije, wšako tójšto Serbow prawidłownje do našeho domu załoži. Bjez poskitka žane naprašowanje“, wjednica Lessingoweje knihownje Marion Kutter našemu wječornikej praji. Rady witani su w bibliotece starši a młódši awtorojo z města a Kamjenskeje wokoliny, kotřiž su njedawno k dwójnemu jubilejej knihownje krótke stawi­znički a basnje do wosebiteje „bi-bo-knihi“ zapisali. Wotćišćane su we wudaću k 350. jubi­lejej Kamjenskeje knihownje a k 85lět­nemu jubilejej jeje zaměstnjenja w Lessingowym domje tež němske hrónčka serbskeho awtora Jandytarja Hajnka ze Smječkec ze serbskej sadu: „Tež serbscy čitarjo wołaja: ,Sława knihowni Lessinga!‘“ Knižku dóstanjeće za mały pjenježny dar w bibliotece.
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND