Serbske wudaća w knihowni

wutora, 15. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenska biblioteka planuje klětu nowy wobstatk za dźěći

Kamjenc (SN/mwe). Kamjenska měšćanska biblioteka je sej předewzała, wosebje za dźěći ze serbskich gmejnow, kotrež přińdu sej tam knihi a dalše medije wupožčować, klětu mały wobstatk ze serbskimi dźěćacymi a młodźinskimi wudaćemi natwarić. „Móhła sej předstajić, zo so tónle poskitk derje wužije, wšako tójšto Serbow prawidłownje do našeho domu załoži. Bjez poskitka žane naprašowanje“, wjednica Lessingoweje knihownje Marion Kutter našemu wječornikej praji. Rady witani su w bibliotece starši a młódši awtorojo z města a Kamjenskeje wokoliny, kotřiž su njedawno k dwójnemu jubilejej knihownje krótke stawi­znički a basnje do wosebiteje „bi-bo-knihi“ zapisali. Wotćišćane su we wudaću k 350. jubi­lejej Kamjenskeje knihownje a k 85lět­nemu jubilejej jeje zaměstnjenja w Lessingowym domje tež němske hrónčka serbskeho awtora Jandytarja Hajnka ze Smječkec ze serbskej sadu: „Tež serbscy čitarjo wołaja: ,Sława knihowni Lessinga!‘“ Knižku dóstanjeće za mały pjenježny dar w bibliotece.
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND