Dworowe dźiwadło hosći putało

wutora, 15. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Lóštnje a šibale wjedźeštaj Annet Zarodnikowa a Tobias Hermann sobotu w Ćisku na swjedźenju towarstwow po programje.  Foto: Katrin Demczenko Lóštnje a šibale wjedźeštaj Annet Zarodnikowa a Tobias Hermann sobotu w Ćisku na swjedźenju towarstwow po programje. Foto: Katrin Demczenko

Ćišćanski „swjedźeń towarstwow“ je kóžde lěto jedyn z wjerškow wjesneho žiwjenja, organizowany přeco wot druheje­ skupiny na žurli hosćenca „Zeleny­ wěnc“.

Ćisk (KD/SN). Lětsa je prěni króć dwanaće čłonow Ćišćanskeho wjesneho dźiwadła, kotrež wjesnemu kulturnemu towarstwu přisłuša, před wulkej ličbu přihladowarjow minjenu sobotu 90minutowski „telewizijny wječor“ z někotrymi widejami a skečemi wuhotowało. Za sportowe wusyłanje su wubědźowanje Formula-1 na Ćišćanskich wjesnych dróhach filmowali. W přinošku we wobłuku wosebiteho Sakskeho špihela wěnowachu so lóštnje mejestajenju z Hanumarinej pólku na jewišću, a to jako minimalistisku wersiju nimale bjez młodostnych. Jenož jedyn młody muž so z holcu kolebaše, a to bě na kóncu w serbskej narodnej drasće woblečena gumijowa klanka.

Starši Ćišćanski porik z Hanu (Annet Zarodnikowa) a Matthesom (Tobias Hermann), přeješe sej, zo by přeco dosć młodostnych było, kotřiž serbske nałožki prawje haja. W lubosćiwje wuhotowanej bydlenskej kulisy z połstatych lět čłonaj dworoweho dźiwadła po programje wjedźeštaj.

Ćišćanske dworowe dźiwadło je před wjace hač pjatnaće lětami za wjesnu pěstowarnju „Dom lutkow“ hodowne bajki nazwučowało a je dźěćom předstajiło. Po přestawce započachu čłonojo w lěće 2014 w „Zelenym wěncu“ k dnjej žonow zaso dźiwadło hrać, a to za dorosćenych, hobyjowa dźiwadźelnica Katja Tillich stawizny skupiny wopisuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND