Što je so woprawdźe stało?

wutora, 22. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hamtske sudnistwo jedna spjećowanja přećiwo policistam dla

Budyšin (UM/SN). Wšelakich deliktow dla dyrbja so wot wčerawšeho třo młodźi mužojo před Budyskim hamtskim sudnistwom zamołwić. Dwěmaj 21lětnymaj mjez druhim wumjetuja, zo staj při wohenju w bywšim Budyskim hotelu „Husarenhof“­ 21. februara dźěło wohnjowych wobornikow poćežowałoj a so přećiwo policajskim zastojnikam spje­ćowałoj.

Poprawom Michael H. scyła ničo rjec nochcyše. Po tym pak, zo bě wuprajenja swojeho sobuwobskorženeho Philippa G. słyšał, wón swój rozsud změni. „Wšitko bě cyle hinak“ je rezimej jeho wuprajenja – hinak, hač to, štož běchu policisća protokolowali; hinak wězo tež hač to, štož běchu medije wo zahubnej nocy rozprawjeli. Wšako njebě to žadyn „jednory“ woheń. Dokelž mějachu do bywšeho hotela ćěkancy zaćahnyć, su tehdyše po­dawki wulku kedźbnosć zbudźili, tež daloko za mjezami Němskeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND