Wutwar interneta wažny za přichod

wutora, 22. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Brězowka (AK/SN). Wutwar šěrokopasmoweje techniki měł dale zaměr gmejny Dźěwin (Groß Düben) być. „Hdyž jón woprawdźe chcemy a za tym stejimy, móžemy to docpěć. Hdyž njewojujemy, smy hižo přěhrali“, apelowaše rěčnica šěrokopasmoweje iniciatiwy w Slepjanskim zarjadniskim zjednoćenstwje Kerstin Schuster na zašłym posedźenju Dźěwinskeje gmejnskeje rady.

W komunje maja wulki problem, swójski podźěl zwjesć. Po wuprajenju komunalneho dohladowanskeho zarjada Zhorjelskeho wokrjesa njesmědźa za tónle zaměr žadyn kredit brać. Tohodla dyrbja hospodarski zawěsćenski koncept zdźěłać. Kaž komornica Carmen Petrick rjekny, maja so z tajkim konceptom wšitke dobrowólne wudawki přepruwować. Skrótša-li přiražku za priwatnych twarskich knjezow, móhła gmejna na přikład 7 500 eurow zalutować. Ale tež wustawki wo pohrjebnišću, wo psyčim dawku a wo spěchowanju towarstwow maja so přepruwować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND