Wobrotowy dawk kaza nowe myslenje

srjeda, 23. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy/Njebjelčicy (JK/SN). Na při­powědźene zawjedźenje wobrotoweho dawka su so Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo njedawno rozsudźili, ­najprjedy jónu wuwzaćne rjadowanje nałožować. Tole gmejnam dowola, hač do lěta 2020 kóždolětnje znowa wo tym ­rozsudźić, hač chcedźa w naslědnym lěće wobrotowy dawk nałožować. Nimo toho dyrbja hišće dokładnje te wobłuki ­postajić, w kotrychž je dawk woprawnjeny. Su dźě pozicije w gmejnskim zarjadnistwje a we wobłuku gmejnskich posłužbow, pola kotrychž by so wobrotowy dawk na dobro gmejny wuskutkował a přidatne dochody­ zawěsćił.

Jedyn tajki objekt, při kotrymž­ w Chrósćicach hižo wobrotowy dawk nałožuja, je wjacezaměrowa hala „Jednota“. Po jeje přikładźe móhli so tež druhe ­pozicije gmejny z wobrotowym dawkom wobličić. Ale za to chcedźa so radźićeljo hišće dokładnje ze zamołwitej pokładnicu zarjadniskeho zwjazka za gmejnu Chrósćicy Francisku Czapikowej dorěčeć. Wšako maja hišće dźakowano dodatnym rjadowanjam štyri lěta chwile, so doskónčnje rozsudźić a statnym žadanjam wotpo­wědować.

Podobnje Chróšćanskim radźićelam su so tež w Njebjelčicach za wuwzaćne rjadowanje z wobrotowym dawkom hač do lěta 2020 rozsudźili. W přichodnych štyrjoch lětach chcedźa nazhonjenja zběrać a sej te pozicije, posłužby abo wudawki a dochody wujasnić, pola kotrychž móhli wobrotowy dawk nałožować. Tuchwilu maja jenož jedyn objekt, hdźež­ wobrotowy dawk skutkuje. Je to fotowoltaiska připrawa na nowej pěstowarni. Dokelž tež dźěl miliny do zjawneje syće dodawaja, tam tónle dawk skutkuje.

Pozadk, wobrotowy dawk w gmejnach a městach zawjesć, je, komuny jako samostatne předewzaća wobhladować a je runje tak wobhladować kaž towaršnosće z wobmjezowanym rukowanjom. Zawěsćić a zmysłapołnje wudospołnić měł so tak mjeztym zawjedźeny doppikowy system. Wupada pak tež cyle za tym, zo ma stat wotpohlad, w času nimale prózdnych kasow dać gmejnam rozsud do rukow, zo same wo tym rozsudźa, na kotre wašnje k pjenjezam přińdu. Kotru poziciju k tomu financny zarjad zabjerje, njeje hišće jasne. Runje tón pak postaja, hdźe a za čo ma so wobrotowy dawk wotličić. Gmejnam kiwatej najpozdźišo za štyri lěta wulke ličenje a hišće wjetše mjerzanje ze zarjadami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND