Wobrotowy dawk kaza nowe myslenje

srjeda, 23. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy/Njebjelčicy (JK/SN). Na při­powědźene zawjedźenje wobrotoweho dawka su so Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo njedawno rozsudźili, ­najprjedy jónu wuwzaćne rjadowanje nałožować. Tole gmejnam dowola, hač do lěta 2020 kóždolětnje znowa wo tym ­rozsudźić, hač chcedźa w naslědnym lěće wobrotowy dawk nałožować. Nimo toho dyrbja hišće dokładnje te wobłuki ­postajić, w kotrychž je dawk woprawnjeny. Su dźě pozicije w gmejnskim zarjadnistwje a we wobłuku gmejnskich posłužbow, pola kotrychž by so wobrotowy dawk na dobro gmejny wuskutkował a přidatne dochody­ zawěsćił.

Jedyn tajki objekt, při kotrymž­ w Chrósćicach hižo wobrotowy dawk nałožuja, je wjacezaměrowa hala „Jednota“. Po jeje přikładźe móhli so tež druhe ­pozicije gmejny z wobrotowym dawkom wobličić. Ale za to chcedźa so radźićeljo hišće dokładnje ze zamołwitej pokładnicu zarjadniskeho zwjazka za gmejnu Chrósćicy Francisku Czapikowej dorěčeć. Wšako maja hišće dźakowano dodatnym rjadowanjam štyri lěta chwile, so doskónčnje rozsudźić a statnym žadanjam wotpo­wědować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND