Metalowe hrajki wuwabjeja zajim

srjeda, 30. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Z dźělow dwaceći metalotwarskich kašćikow zhotowjene hoberske koło we wustajeńcy Njeswačanskeho domizniskeho muzeja, kotrež so wjerći, mali kaž tež doro sćeni hosćo rady wobdźiwuja.  Foto: Manfred Laduš Z dźělow dwaceći metalotwarskich kašćikow zhotowjene hoberske koło we wustajeńcy Njeswačanskeho domizniskeho muzeja, kotrež so wjerći, mali kaž tež doro sćeni hosćo rady wobdźiwuja. Foto: Manfred Laduš

Njeswačidło (ML/SN). Metalotwarske kašćiki, modele parnicow a parnicowych lokomotiwow kaž tež wšelake dalše metalowe hrajki, zwjetša z časa NDR, móža sej wopytowarjo w hodownej wustajeńcy Njeswačanskeho domizniskeho muzeja wobhladać. Budyski zběraćel tajkich hrajkow Matthias Stein kaž tež bratraj Tom a Ronny Kutschke ze Šešowa, mějićelej wobchoda a porjedźernje kolesow a motorskich, su eksponaty za přehladku přewostajili. Wona wuwabja čiły zajim dźěći, ale tež druhich wopytowarjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND