Wjace swobodnych městnow

srjeda, 30. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe dźěło sposrědkować traje zdźěla dlěje hač štwórć lěta

Budyšin (CK/SN). Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło móža tuchwilu 3 766 swobodnych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom poskićeć. To su 21,3 procenty wjace hač loni w tym času. Lěta 2014 bě jich samo jenož 1 920 poskitkow. Wulka ličba swobodnych dźěłowych městnow wotbłyšćuje pozitiwne wuwiće na dźěłowych wikach, rjekny dźensa Ilona Winge-Paul z nawodnistwa dźěłoweje agentury. Najwjace dźěłowych městnow poskićichu w nowembru předewzaća za hospodarske posłužby, z předźěłaceho přemysła, ze strowotnistwa a wikowanja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND