Nachwilna zamołwitosć wužadanje

štwórtk, 01. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
 Michał Šołta  Foto:    Jan Kral Michał Šołta Foto: Jan Kral

Zo by so gmejnske dźěło w gmejnje Ralbicy-Róžant najebać schorjenje wjesnjanosty a jeho naměstnika skutkownje dale wjedło, bě trjeba dalšeho a tak 2. naměstnika wjesnjanosty wuzwolić. Na minjenym posedźenju gmejnskeje rady dósta Róžeńčan Michał Šołta dowěru radźićelow a skutkuje přechodnje jako prěni muž gmejny. Nadawkow ma wokomiknje wjac hač dosć na blidźe. Najwažniši drje je tón, zaručić, zo budźe w Ralbičanskej šulskej kuchni wot 2. januara dale čerstwy wobjed warjeny a zo budu tež dotalni woteběrarjo dale zastarani. Wčera, srjedu, su nětko rozsudźili, zo rodźeny Peručan Alarcon Cardenas-Hančik, kiž je ze Serbowku w Boranecach woženjeny, kuchnju dale powjedźe. Dalši wažny nadawk Michała Šołty budźe rozsudźić, kak rjedźenje šule wot přichodneho lěta zaruča. Runje tak čakaja naležnosće nastupajo nowu pěstowarnju w Ralbicach, kormjernju swini blisko wsy a twarske ležownosće w Sernjanach na dalši postup.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND