Dohodowne wiki njepodlěša

štwórtk, 01. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Lětsa skónči so hermank hižo šěsć dnjow do hód – to ma so změnić

Budyšin (CK/SN). 18. decembra so lětuše Budyske dohodowne wiki definitiwnje skónča. Za podlěšenje hač do 23. decembra njemóžachu dosć wikowarjow přeswědčić. Wo tym je wyši měšćanosta Alexander­ Ahrens (njestronjan) wčera čłonow měšćanskeje rady informował. „Někotři wikowarjo změja hinaše terminy, druzy dowol“, wón rjekny.

Wjacławske wiki skónča so tradicionelnje njedźelu do hód. Hakle šěsć dnjow pozdźišo je lětsa patoržica. Někotři radźićeljo sej hižo před tydźenjemi žadachu, wiki podlěšić. Město jako zarjadowar pak tak spěšnje zaskočić njemóže. Pod priwatnymi wuměnjenjemi by to jednorišo było. Tohodla město priwatnemu organizatorej žane kamjenje do puća kładło njeby. Samo wuwzaćne dowolnosće bychu móžne byli. Hakle wčera pak je Budyski hosćencar Manfred Lüdtke, kiž ma na adwentnych wikach hižo wjele lět předawanišćo a kiž chcyše podlěšenje organizować, wotprajił. Někotrym wikowarjam bě po wšěm zdaću přewobćežne, někotrych dnjow dla ze swojim předawanišćom přećahnyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND