Dohodowne wiki njepodlěša

štwórtk, 01. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Lětsa skónči so hermank hižo šěsć dnjow do hód – to ma so změnić

Budyšin (CK/SN). 18. decembra so lětuše Budyske dohodowne wiki definitiwnje skónča. Za podlěšenje hač do 23. decembra njemóžachu dosć wikowarjow přeswědčić. Wo tym je wyši měšćanosta Alexander­ Ahrens (njestronjan) wčera čłonow měšćanskeje rady informował. „Někotři wikowarjo změja hinaše terminy, druzy dowol“, wón rjekny.

Wjacławske wiki skónča so tradicionelnje njedźelu do hód. Hakle šěsć dnjow pozdźišo je lětsa patoržica. Někotři radźićeljo sej hižo před tydźenjemi žadachu, wiki podlěšić. Město jako zarjadowar pak tak spěšnje zaskočić njemóže. Pod priwatnymi wuměnjenjemi by to jednorišo było. Tohodla město priwatnemu organizatorej žane kamjenje do puća kładło njeby. Samo wuwzaćne dowolnosće bychu móžne byli. Hakle wčera pak je Budyski hosćencar Manfred Lüdtke, kiž ma na adwentnych wikach hižo wjele lět předawanišćo a kiž chcyše podlěšenje organizować, wotprajił. Někotrym wikowarjam bě po wšěm zdaću přewobćežne, někotrych dnjow dla ze swojim předawanišćom přećahnyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND