Planuja kulojte wołtarnišćo

wutora, 06. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Silvia Schellenberg-Thaut a Sebastian Thaut z Lipšćanskeho běrowa Atelier ST ze swojim  naćiskom noweho wołtarnišća  Foto: Carmen Schumann Silvia Schellenberg-Thaut a Sebastian Thaut z Lipšćanskeho běrowa Atelier ST ze swojim naćiskom noweho wołtarnišća Foto: Carmen Schumann

Lipšćanski architekturny běrow wubědźowanje wosady dobył

Budyšin (CS/SN). Silvia Schellenberg-Thaut a Sebastian Thaut z Lipšćanskeho běrowa Atelier ST staj dobyłoj wubědźowanje, kotrež bě Budyska ewangelska wosada swj. Pětra za nowowuhotowanje wołtarnišća w ewangelskim dźělu tachantskeje cyrkwje wupisała. Tam staj ­architektaj wčera swój naćisk předstajiłoj. Kaž farar Christian Tiede rjekny, pak móža předewzaće hakle zwoprawdźić započeć, hdyž budu pišćele ewangelskeho dźěla Božeho domu dosaněrowane. To ma hišće něhdźe lěto trać. Tež wo financowanju přetwara ewangelskeho wołtarnišća móža hakle potom konkretnje rozmyslować. Farar Tiede so nadźija, zo móža po móžnosći prawje wjele darićelow za projekt zahorić. Na jutřišim posedźenju cyrkwinskeho předstejićerstwa budu wo předewzaću hišće raz diskutować. Myslička, wołtarnišćo kulojte wuhotować, bě hižo do toho rozdźělne měnjenja wuwabiła.

Po słowach Christiana Tiedy pozadk kulojteho wołtarnišća je, zo njestejitej sej wosada a farar napřećo, ale zo tworja wosadni a duchowny kruh, na přikład při Božim wotkazanju.

Lipšćanskaj architektaj wčera rozłoži­štaj, zo staj so při wuzwolenju barbow za swój naćisk wot wobstejacych akcentow wodźić dałoj, na přikład wot čorneje barby, kotraž so tež na katolskim wołtarju jewi, abo wot mosaza, z kotrehož su krónowe swěčniki w cyrkwi. Po předstawach Silvije Schellenberg-Thaut a Sebastiana Thauta ma wołtarnišćo z kulojteje čorneje platformy z teraca wobstać. Na njej změja wołtarne blido, dupa a ambo (čitanski­ pult) z mosaza swoje městno. Dotalne wołtarne blido, kotrež běchu při restawrowanju tachantskeje cyrkwje w 1950tych lětach zatwarili, ma dodźeržane wołtarne blido južneho wołtarnišća w ewangelskim dźělu narunać.

Při rozsudźe za kulojte wołtarnišćo w tachantskej cyrkwi staj so architektaj tež wot politiskich podawkow w Budyšinje wobwliwować dałoj. Z nowym kulojtym srjedźišćom móhło městno nastać, hdźež móža sej ludźo wšitkich konfesijow a narodnosćow ruku zawdać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND