Tři štwórćiny dźěłow hotowe

póndźela, 12. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
We Worklečanskej sportowni so tuchwilu z rjemjeslnikami runjewon mjerwi. Mjeztym zo někotři na wjerchu swěcu instaluja, zatwarjeja tam druzy trěbne připrawy za přewětrjenje.  Foto: Feliks Haza We Worklečanskej sportowni so tuchwilu z rjemjeslnikami runjewon mjerwi. Mjeztym zo někotři na wjerchu swěcu instaluja, zatwarjeja tam druzy trěbne připrawy za přewětrjenje. Foto: Feliks Haza

Ponowjenje Worklečanskeje sportownje cyle po planje – ale dróše

Worklecy (SN/MWj). Wulku twarsku taflu­ při Worklečanskej šuli njemóžeš přewidźeć.­ Tež twarski material, wuryte dźěry, firmowe awta a twarscy dźěłaćerjo pokazuja na to, zo tamnišu sportownju tuchwilu wobšěrnje ponowjeja. „Smy něhdźe tři štwórćiny wšitkich dźěłow zmištrowali. Hač na strukturu přitwara je wonkownje wšitko hotowe. Zyma nam ničo njewučinja. Móžemy nětko z nutřkownym wutwarom pokročować“, je dotalny­ rezimej wjesnjanosty Worklec Franca Bruska (CDU). Hala sama je wonkownje izolowana, z nowymi woknami wuhotowana a spodobnje wobarbjena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND