Wokrjes žada sej korektury

srjeda, 14. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Bywšu zakładnu šulu w Běłym Chołmcu chce Łazowska gmejna priwatnemu inwestorej předać. To pak po wšěm zdaću tak lochko njeje, kaž so spočatnje zdaše.

Łaz (AK/SN). Rozsud, bywšu Běłochołmčansku zakładnu šulu „Fritz Kube“ předać, ma so w januaru cofnyć. Tole připowědźi Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Pozadk su kritiske přispomnjenja komunalneho dohladowanskeho zarjada Budyskeho wokrjesa. „Dyrbimy posudk wo wobchadnej hódnoće předpołožić, kotryž njesmě starši hač dwanaće měsacow być. Na te wašnje ma so dokładna hódnota ležownosće a twa­rjenja zwěsćić“, Leberecht rozłoži. Po tym maja objekt znowa wupisać.

Hakle w nowembru bě gmejnska rada rozsudźiła, komunalnu imobiliju priwatnemu inwestorej předać. Gmejna sama postaji hódnotu na 10 000 eurow. Inwestor chcyše hłowne twarjenje na bydlenja z wobstajnym hladanjom přetwarić. „Wón k swojemu předewzaću dale steji a chce nětko spytać, wuwzaćnu dowolnosć dóstać“, rjekny wjesnjanosta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND