Wokrjes žada sej korektury

srjeda, 14. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Bywšu zakładnu šulu w Běłym Chołmcu chce Łazowska gmejna priwatnemu inwestorej předać. To pak po wšěm zdaću tak lochko njeje, kaž so spočatnje zdaše.

Łaz (AK/SN). Rozsud, bywšu Běłochołmčansku zakładnu šulu „Fritz Kube“ předać, ma so w januaru cofnyć. Tole připowědźi Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Pozadk su kritiske přispomnjenja komunalneho dohladowanskeho zarjada Budyskeho wokrjesa. „Dyrbimy posudk wo wobchadnej hódnoće předpołožić, kotryž njesmě starši hač dwanaće měsacow być. Na te wašnje ma so dokładna hódnota ležownosće a twa­rjenja zwěsćić“, Leberecht rozłoži. Po tym maja objekt znowa wupisać.

Hakle w nowembru bě gmejnska rada rozsudźiła, komunalnu imobiliju priwatnemu inwestorej předać. Gmejna sama postaji hódnotu na 10 000 eurow. Inwestor chcyše hłowne twarjenje na bydlenja z wobstajnym hladanjom přetwarić. „Wón k swojemu předewzaću dale steji a chce nětko spytać, wuwzaćnu dowolnosć dóstać“, rjekny wjesnjanosta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND