Syć přepodali

srjeda, 14. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Připrawy k wotstronjenju dešćikoweje wody w Radworju přeńdu z nowym lětom do zamołwitosće wopłóčkoweho zwjazka Mała Sprjewja. Tole su gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju po dlěšej diskusiji wobzamknyli. Zaměrowy zwjazk je tuž zamołwity rołowu syć wudźeržować a porjedźeć. Wobydlerjo, kotřiž dešćikowu wodu do syće wjedu, dyrbja wotpowědny popłatk płaćić. Roły, kotrež maja wěstu wobličenu hódnotu, wopłóčkowy zwjazk gmejnje zaruna.

Diskusija mjez radźićelemi wjerćeše so předewšěm wo prašenje, hač njemóhli gmejnje kóšty nastać, na kotrež tuchwilu hišće nichtó njemysli. Přitomny předsyda wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka Andreas Skomudek spyta skeptikarjow změrować, zo su katastrofy tajkeho razu absolutne wuwzaće. Wuslědk wothłosowanja wšak pokaza, zo njeje wšitkich přeswědčił: Dźewjećo běchu za přepo­daće syće zaměrowemu zwjazkej, dwaj přećiwo tomu a štyrjo so hłosa wzdachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND