Směrnicy integrowanja schwalene

štwórtk, 15. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (UM/SN). Jako prěni wokrjes Swobodneho stata Sakskeje ma Budyski wot zašłeho posedźenja wokrjesneho sejmika integraciske směrnicy. „Integracija je dobrowólny a zakonsce njedefinowany nadawk“, rjekny nawoda tudyšeho zarjada za wukrajnikow Lars Eibisch. Tohodla dyrbi sej wokrjes sam wotpowědne směrnicy po­dać.

W směrnicach mjez druhim steji, zo je integracija prěnjorjadny nadawk tych, kotřiž chcedźa integrowani być. „My rukujemy za wotpowědne poskitki, iniciatiwu pokazać pak maja ći, kotřiž chcedźa je wužiwać“, zarjadniski nawoda rozłoži. Cyle jasnje je tohorunja zapisana zasada, zo su integraciske poskitki jeno za tych, „kotřiž dołhodobnje a prawnisce w Němskej bydla“. Kataloga naprawow móhli so po słowach Eibischa wzdać. „Smy we wokrjesu hižo telko poskitkow etablěrowali, zo mamy tajki katalog za zbytny.“ Poskitki koncentruja so na wobłuki rěč, kubłanje, dźěło a wobdźělenje na towaršnostnym žiwjenju, to rěka sobuskutkowanje w towarstwach a čestnohamtske dźěło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND