Strachi a předsudki wottwarić

štwórtk, 15. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zamołwity za serbske naležnosće města radźićelam rozprawjał

Kulow (AK/SN). Dwurěčne kubłanje poskićuja w Kulowje wot lěta 2009 bjez přetorhnjenja wot pěstowarnje hač k wyšej šuli. Pěstowarnje, zakładna a wyša šula, cyrkej, město a towarstwa so wo serbsku rěč na mnohostronske wašnje prócuja. Tole podšmórny zamołwity za serbske naležnosće města Stephen Rachel, zdobom nawoda twarskeho zarjada města, w swojej lětnej rozprawje na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. „Je wažne, so wobstajnje a konsekwentnje wo serbšćinu prócować. Wjele lět tomu tak njeběše“, rjekny Rachel.

Tele prócowanje widźi wón w pěstowarni Jakubecowy wustaw, kotrejež nošer je katolska wosada, kaž tež w pěstowarnjomaj w nošerstwje CSB w Kulowje a Sulšecach. W Krabatowej zakładnej šuli wuknje z 217 šulerjow 116 serbsce, z toho 40 po koncepće 2plus. „Nimo wučby serbšćiny wuwučuja w dalšich předmjetach dwurěčnje“, rěka w rozprawje. Tež šulske žiwjenje wusměrjeja dwurěčnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND