W zajimje kulturneje mnohotnosće

póndźela, 19. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjes ma jako prěni Sakskeje směrnicy kulturneho spěchowanja. Wokrjesny sejmik je dźens tydźenja předłohu schwalił, kotraž rjaduje při­zwolenje srědkow z hornca etata wo­krjesa a płaći wot 1. januara 2017.

Budyšin (SN/at). Potrjebje za kulturne spěchowanje w Budyskim wokrjesu njemóže kulturny konwent Hornja Łužica-Delnja Šleska často wotpowědować. To zaleži na tym, zo zapodate próstwy jeho spěchowanskim narokam njewotpowěduja abo zo prosće pjenjezy njedosahaja. Budyskemu wokrjesnemu zarjadnistwu pak je wažne, aktiwity towarstwow a dalšich cyłkow financielnje podpěrać. Wšako jich skutkowanje k tomu přinošuje młodostnym abo socialnje słabšim zmysłapołnu wólnočasnu zaběru zmóžnić. Hižo w septembrje wobzamknychu wo­krjesni radźićeljo, podpěru kulturnych aktiwitow­ wot 24 000 na 100 000 eurow zwyšić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND