Přidatne wudawki plěsniwca dla

pjatk, 16. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Energijowe předewzaće ENSO ma Rakečansku gmejnu přichodnje z płunom zastarać. Tole schwali gmejnska rada zawčerawšim na swojim posedźenju. Firma bě so jako jenička na wotpowědne wupisanje gmejny w juniju přizjewiła a ze swojim poskitkom a wuměnjenjemi radźićelow přeswědči. Wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) móže tuž wotpowědne zrěčenje z płunowym zastaraćelom wotzamknyć.

W dalšim dypku sej rasdźićeljo dokładnje dorěčachu, w kotrej formje plan za wohnjoškit w gmejnje dale powjedu. K tomu předstajištaj čłonaj wohnjoweje wobory zhromadnje z gmejnu zdźěłany plan naprawow a trěbnych nadawkow, zo by so wohnjoškit přichodne lěta we wšěch wsach gmejny zaručił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND