Husyca hłowne myto była

wutora, 20. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dohodowne wiki chłóšćenkow su minjenu sobotu před Radworskim hosćencom „Meja“ přewjedli. Hłowne myto tombole bě žiwa husyca.  Foto: Bosćij Handrik Dohodowne wiki chłóšćenkow su minjenu sobotu před Radworskim hosćencom „Meja“ přewjedli. Hłowne myto tombole bě žiwa husyca. Foto: Bosćij Handrik

Radwor (BHR/SN). Team Radworskeho hosćenca „Meja“ pod nawodom mějićelki Katleń Wawrikoweje je dźeń do štwórteho adwenta prěnje dohodowne wiki chłóšćenkow zarjadował. Bjezposrědnje po zakónčenju žiweho adwentneho woknješka při gmejnskim křižu na nawsy zetkachu so starši, dźěći a nahladna ličba wjesnjanow před hosćencom. A poskitkow bě tam dosć, za kóždeho něšto.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND