Sprjewine město bjez dołha

wutora, 20. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ze solidnym hospodarskim planom póńdźe město Budyšin do noweho lěta. Najebać přihłosowanje wšitkich měšćanskich radźićelow pak jewi so tež kritika, dokelž čuja so woni přemało zapřijeći.

Budyšin (CK/SN). Z přiražku wosom milionow eurow podpěruje město Budyšin w lěće 2017 dźěło swobodnych nošerjow pěstowarnjow a dnjowych maćerjow. To je 679 000 eurow wjace hač lětsa. Dohromady změje sprjewine město w hospodarskim planje klětu 15,5 milionow eurow­ za hladanje dźěći zaplanowane. Za 7,9 milionow eurow chcedźa puće ponowić, škit před wulkej wodu polěpšić, Fichtowu šulu modernizować a gratownju za Delnjokinjansku wohnjowu wo­boru twarić. Z 926 000 eurami spěchuja Němsko-Serbske ludowe dźiwadło a 207 000 eurow wudadźa za Kamjentny dom a jeho dźěćace a młodźinske dźěło. To su někotre ličby z 826 stron wopři­jaceho hospodarskeho plana 2017. Kaž wočakowane su jón měšćanscy radźi­ćeljo na swojim poslednim posedźenju lěta 2016 jednohłósnje schwalili.

Tak přezjedni, kaž sej radźićeljo w přihłosowanju za klětuši etat běchu, tak přezjedni běchu sej tež w kritice nastupajo jeho zestajenje. W oktobrje dóstachu woni ličby prěni raz na blido a su wo nich w frakcijach a wuběrkach diskutowali. Hač k rozsudej w decembru bě potom jenož hišće tři tydźenje chwile. Přemało, zo móhli hišće něšto změnić, kritizowaše Mike Hauschild (FDP). Tohodla wot CDU namjetowany wobydlerski fonds z 10 000 eurami za podpěru iniciatiwow wobydlerjow na dobro zjawnosće hižo móžny njebě. W partnerskim měsće Heidelbergu porno tomu mějachu 300 namjetow k změnje tamnišeho etata, rjekny šef frakcije CDU Karsten Vogt. Tež Zły Komorow abo Zhorjelc stej nastupajo wobdźělenje wobydlerjow přikładnej, wón měnješe. Claus Gruhl (Zeleni) dźeń a bóle začuwa, „zo sej město lědma přeje, zo radźićeljo při zdźěłanju etata sobu rěča“. W tak krótkim času woni žadyn woprawdźity­ wliw na etat wukonjeć njemóža. Financny měšćanosta dr. Robert Böhmer (njestronjan) tomu znapřećiwi. „Hospodarski plan tak jednorje z njebja ­njepadnje. Wón so cyłe lěto wuwiwa. Měšćanscy­ radźićeljo móža bjeze wšeho swoje ideje a předstawy zapřijeć.“ Böhmerej je dypkownosć wažna, dokelž nachwilne hospodarjenje ­hišće nikomu wužitne njebě. Přičina wulkeho mnóstwa próstwow wo změnu w Heidelbergu je po jeho wuprajenju „krawne njewjedro skrótšenjow“.

Budyšin wot srjedź lěta hižo žadyn dołh nima a ma tuž nowe pjenježne móžnosće. Porno tomu dyrbjachu lěta 2002 hišće 1,4 miliony eurow danje płaćić. Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) ma kontinuitu za najwjetši zaměr. Najebać dobre hospodarske połoženje města, za kotrež wón po wšěm kraju zadźiwanosć nazhonja, napominaše Budyski wyši měšćanosta k „čućiwemu wobchadej, zo njebychmy wotzběhnyli“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND