Čiłu zhromadnosć hajili

štwórtk, 22. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W Hórčanskej wohnjowobornej gratowni je wjesne towarstwo „Při skale“ tele dny swoju adwentničku přewjedło. Foto: Katharina Jurkowa W Hórčanskej wohnjowobornej gratowni je wjesne towarstwo „Při skale“ tele dny swoju adwentničku přewjedło. Foto: Katharina Jurkowa

Hórki (KJu/SN). Hižo na wjacorych městnach Hórkow běchmy minjene lěta adwentne wiki wotměwali. Lětsa pak přeprosy wjesne towarstwo Při skale prěni raz na tajke při gratowni Hórčanskeje wohnjoweje wobory. Bohužel so cyłe popołdnjo dešćowaše. Wjace hač 150 Hórčanow, Dobroščanow a dalšich ludźi pak njeda so wottrašić a je přišło.

Pilni pomocnicy běchu gratownju přerumowali, tak zo móžachu so hosćo w suchim posydnyć a programej sćěhować. Najprjedy zawjeselichu jich wjesne dźěći z pisanym programom, kotryž běchu pod nawodom Anet Škodźineje nazwučowali. Za rjany přinošk so jim rumpodich dźakowaše. Po tym tež dalše dźěći składnosć wužiwachu a jemu baseń abo spěwčk přednjesechu, za čož dóstachu mały darik. Dale móžachu wone rjane paslenki zhotowić. K hudźbnemu wobrubjenju hrajachu dujerjo kapały Horjany adwentne pěsnje. W budkomaj před gratownju poskićachu dźěćace paslenki, rězbarske wudźěłki Měrćina Pjetaša a měd Sćapanec swójby z Hórkow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND