Čiłu zhromadnosć hajili

štwórtk, 22. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W Hórčanskej wohnjowobornej gratowni je wjesne towarstwo „Při skale“ tele dny swoju adwentničku přewjedło.  Foto: Katharina Jurkowa W Hórčanskej wohnjowobornej gratowni je wjesne towarstwo „Při skale“ tele dny swoju adwentničku přewjedło. Foto: Katharina Jurkowa

Hórki (KJu/SN). Hižo na wjacorych městnach Hórkow běchmy minjene lěta adwentne wiki wotměwali. Lětsa pak přeprosy wjesne towarstwo Při skale prěni raz na tajke při gratowni Hórčanskeje wohnjoweje wobory. Bohužel so cyłe popołdnjo dešćowaše. Wjace hač 150 Hórčanow, Dobroščanow a dalšich ludźi pak njeda so wottrašić a je přišło.

Pilni pomocnicy běchu gratownju přerumowali, tak zo móžachu so hosćo w suchim posydnyć a programej sćěhować. Najprjedy zawjeselichu jich wjesne dźěći z pisanym programom, kotryž běchu pod nawodom Anet Škodźineje nazwučowali. Za rjany přinošk so jim rumpodich dźakowaše. Po tym tež dalše dźěći składnosć wužiwachu a jemu baseń abo spěwčk přednjesechu, za čož dóstachu mały darik. Dale móžachu wone rjane paslenki zhotowić. K hudźbnemu wobrubjenju hrajachu dujerjo kapały Horjany adwentne pěsnje. W budkomaj před gratownju poskićachu dźěćace paslenki, rězbarske wudźěłki Měrćina Pjetaša a měd Sćapanec swójby z Hórkow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND