Po zwěrjencu so wodźić dali

štwórtk, 29. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/mwe). Najebać špatne wjedro je wutoru něhdźe połsta zajimcow, mjez nimi tójšto swójbow, na hodowne wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu přišło. „Tule rjanu tradiciju mnozy ně­hdyši Wojerowčenjo, kotřiž w cuzbje bydla a swjate dny doma přebywaja, skomdźić nochcedźa.“ To rjekny Silke Kühn, coologiska šulska pedagogowka. „Mnozy chcedźa wědźeć, što je so w zašłosći pola nas změniło.“ Tak móžeše wona wćipnym připosłucharjam powědać, zo su w minjenych tydźenjach zwěrjencowy hat dospołnje ponowili a znowa wobsadźili. Wopicy dóstachu nowu čumpjel darjenu a dalše zwěrjata nowe hěty.­ Wo tajke móžnosće so tež darićeljo z města staraja. Wobdźiwać móžachu hosćo nimo připrawow ponowjene hrajkanišćo. Zańdźene lěta su we Wojerowskim zwěrjencu tójšto zwoprawdźili, štož mjenuja „kroki po puću k geocowej“.

Silke Kühn so wjeseli, zo su Wojerowčenjo ze swojim zwěrjencom zwjazani, zo pak „je wón tež turistam w jězorinje přeco dobra adresa za wopyt a rjane dožiwjenje. Někotryžkuli z hosći je tu hižo jako dźěćo na kozy sedźał a nětko činja to wnučki.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND