Po zwěrjencu so wodźić dali

štwórtk, 29. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN/mwe). Najebać špatne wjedro je wutoru něhdźe połsta zajimcow, mjez nimi tójšto swójbow, na hodowne wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu přišło. „Tule rjanu tradiciju mnozy ně­hdyši Wojerowčenjo, kotřiž w cuzbje bydla a swjate dny doma přebywaja, skomdźić nochcedźa.“ To rjekny Silke Kühn, coologiska šulska pedagogowka. „Mnozy chcedźa wědźeć, što je so w zašłosći pola nas změniło.“ Tak móžeše wona wćipnym připosłucharjam powědać, zo su w minjenych tydźenjach zwěrjencowy hat dospołnje ponowili a znowa wobsadźili. Wopicy dóstachu nowu čumpjel darjenu a dalše zwěrjata nowe hěty.­ Wo tajke móžnosće so tež darićeljo z města staraja. Wobdźiwać móžachu hosćo nimo připrawow ponowjene hrajkanišćo. Zańdźene lěta su we Wojerowskim zwěrjencu tójšto zwoprawdźili, štož mjenuja „kroki po puću k geocowej“.

Silke Kühn so wjeseli, zo su Wojerowčenjo ze swojim zwěrjencom zwjazani, zo pak „je wón tež turistam w jězorinje přeco dobra adresa za wopyt a rjane dožiwjenje. Někotryžkuli z hosći je tu hižo jako dźěćo na kozy sedźał a nětko činja to wnučki.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND