Pacientam maćeršćina wažna

štwórtk, 29. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Chorownja swj. Jana so wobstajnje prócuje serbskich hladarjow zasadźeć

Kamjenc (SN/mwe). Lětsa je w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana dźewjeć młodostnych swoje wukubłanje jako strowotniski a hladar chorych zahajiło. Přichodne tři lěta budu woni w nutřkownej medicinje, w chirurgiji a gyne­- kologiji/porodowej pomocy kaž tež w intensiwnej medicinje chorownje swoje nazhonjenja zběrać móc. Zdobom změja tež eksterne zasadźenja we wokolnych hojernjach.

Dokelž je mjez pacientami wjele Serbow, prócuje so chorownja maltezow swj. Jana wo to, tež serbskorěčny dorost zdobyć. Lětsa so to bohužel radźiło njeje. Kaž Ines Eifler,­ zamołwita kliniki za nowinarske dźěło, na naprašowanje Serbskich Nowin zdźěli, „mjez wukubłacymi w prěnim lěće tónkróć žani Serbja njejsu. W třećim wukubłanskim lěće mamy wjacorych wukubłacych ze serbskimi korjenjemi. Kaž po cyłej Sakskej je tež pola nas ličba přizjewjenjow woteběrała. Bychmy sej wjace požadarjow přeli, radlubje tež ze serbskim pozadkom.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND