Wšitke hrajkanišća wažne

srjeda, 04. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Swěru stara so Worklečanski blidar Jurij Čornak w nadawku gmejny wo to, zo bychu so njedostatki na wjesnych hrajkanišćach wotstronili a reparatury přewjedli. Tež dalši rjemjeslnicy su wjesnjanosće Francej Bruskej rady poboku.  Foto: SN/Maćij Bulank Swěru stara so Worklečanski blidar Jurij Čornak w nadawku gmejny wo to, zo bychu so njedostatki na wjesnych hrajkanišćach wotstronili a reparatury přewjedli. Tež dalši rjemjeslnicy su wjesnjanosće Francej Bruskej rady poboku. Foto: SN/Maćij Bulank

Tež gmejna Worklecy so rady wo młode swójby stara

Runja Sernjanam a Kulowej je so w minjenych lětach tež we Worklecach tójšto młodych swójbow zasydliło a sej tam domčk natwariło. Štož wjesnjanostu Franca Bruska (CDU) zwjesela, je gmejnje zdobom wužadanje. Wšako ma wona swójbam městna a wotpowědne wuměnjenja w žłobiku, pěstowarni a šuli skićić, trěbne su w jednotliwych wjesnych dźělach komuny tohorunja hrajkanišća. Nastroje njejsu runjewon tunje a dyrbja so prawidłownje přepruwować, zo bychu wěstotnym předpisam wotpowědowali. Za porjad a wěstotu tam nastajenych připrawow je wudźeržowar abo wobsedźer ležownosće zamołwity. Při zjawnych hrajkanišćach su to zwjetša komuny, hewak nošerjo pěstowarnjow, šulow a dalši. Měrćin Weclich je so z Worklečanskim wjesnjanostu Francom Bruskom (CDU) rozmołwjał a je zhonił, zo tež dźěći z Kozarc a Chrósćic rady do Worklec na hrajkanišćo jězdźa.

Kelko hrajkanišćow we Worklečanskej gmejnje maće?

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Franc Brusk
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND