Wšitke hrajkanišća wažne

srjeda, 04. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Swěru stara so Worklečanski blidar Jurij Čornak w nadawku gmejny wo to, zo bychu so njedostatki na wjesnych hrajkanišćach wotstronili a reparatury přewjedli. Tež dalši rjemjeslnicy su wjesnjanosće Francej Bruskej rady poboku.  Foto: SN/Maćij Bulank Swěru stara so Worklečanski blidar Jurij Čornak w nadawku gmejny wo to, zo bychu so njedostatki na wjesnych hrajkanišćach wotstronili a reparatury přewjedli. Tež dalši rjemjeslnicy su wjesnjanosće Francej Bruskej rady poboku. Foto: SN/Maćij Bulank

Tež gmejna Worklecy so rady wo młode swójby stara

Runja Sernjanam a Kulowej je so w minjenych lětach tež we Worklecach tójšto młodych swójbow zasydliło a sej tam domčk natwariło. Štož wjesnjanostu Franca Bruska (CDU) zwjesela, je gmejnje zdobom wužadanje. Wšako ma wona swójbam městna a wotpowědne wuměnjenja w žłobiku, pěstowarni a šuli skićić, trěbne su w jednotliwych wjesnych dźělach komuny tohorunja hrajkanišća. Nastroje njejsu runjewon tunje a dyrbja so prawidłownje přepruwować, zo bychu wěstotnym předpisam wotpowědowali. Za porjad a wěstotu tam nastajenych připrawow je wudźeržowar abo wobsedźer ležownosće zamołwity. Při zjawnych hrajkanišćach su to zwjetša komuny, hewak nošerjo pěstowarnjow, šulow a dalši. Měrćin Weclich je so z Worklečanskim wjesnjanostu Francom Bruskom (CDU) rozmołwjał a je zhonił, zo tež dźěći z Kozarc a Chrósćic rady do Worklec na hrajkanišćo jězdźa.

Kelko hrajkanišćow we Worklečanskej gmejnje maće?

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Franc Brusk
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND