Papjerniki derje wuprózdnjene

srjeda, 04. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tež w Dubrjenku je hrajkanišćo mnohim zdobom wjesne zetkawanišćo. Marietta, Kevin, Damian a Annelie (wotlěwa) so tam rady zabawjeja. Foto: Ulrike Herzger Tež w Dubrjenku je hrajkanišćo mnohim zdobom wjesne zetkawanišćo. Marietta, Kevin, Damian a Annelie (wotlěwa) so tam rady zabawjeja. Foto: Ulrike Herzger

Kulow (SN/mwe). Přistajeni Kulowskeho twarskeho zawoda su mjez druhim za to zamołwići, na zjawnych městnosćach komuny, a to tež we wjesnych dźělach, prawi­dłownje papjerniki wuprózdnjeć. Jurij Brösan, zastupowacy hamtski nawoda města Kulowa, podšmórny, zo dźěłaćerjo při tydźenskej kołojězbje tež při městu přisłušacych hrajkanišćach pozastanu a tam „za prawym hladaja“. Wšako wudźeržuje Kulow wjace hač dwaceći hrajkanišćow, w kóždej wsy jedne. Tohorunja w Kulowskej lěsnej kupjeli abo při měšćanskim haće móža dźěći krosnować a so čumpać.

Wjetšinu hrajkanišćow su po přewróće připrawili, te z NDRskeho časa su dospołnje ponowili, dokelž nowym předpisam njewotpowědowachu. Za wosebje derje wuhotowane hrajkanišćo, kaž w Spalach, tak Jurij Brösan, dyrbiš ně­hdźe 30 000 eurow nałožić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND