Šula a puć wulkej twarnišći

srjeda, 04. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo po jutrach budźe wosrjedź Pančic-Kukowa twarnišćo. Wulki móst w pozadku potom znowa natwarja, mjeńši před nim so zhubi.  Foto: Feliks Haza Hižo po jutrach budźe wosrjedź Pančic-Kukowa twarnišćo. Wulki móst w pozadku potom znowa natwarja, mjeńši před nim so zhubi. Foto: Feliks Haza

Lońše podawki a lětuše předewzaća w gmejnje Pančicy-Kukow

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Na lěto 2016 zhladuje wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU) z jara měšanymi začućemi. Kaž wón w swojej lětnej bilancy na zašłym posedźenju gmejn­skeje rady rjekny, běchu někotre zwjeselace podawki, ale tež mjenje zwjeselace. Tajkej běštej w prěnim rjedźe njewjedrje 23. meje a 26. junija. Wonej stej drje we wšěch wsach gmejny škody načinili, přede­wšěm pak we Wotrowje a Swinjarni. We Wotrowje stej woda a błóto dwójce pěstowarnju zapusćiłoj. Tam su nimo wjacorych nowych špundowanjow tež nowe tepjenje, wokna a durje zatwarić dyrbjeli. W Swinjarni je porno tomu wulka woda w meji cyły puć rozdrěła. Tón drje je mjeztym prowizorisce zwuporjedźany, jeho porjadny wutwar pak budźe hišće wulki nadawk.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND