Šula a puć wulkej twarnišći

srjeda, 04. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo po jutrach budźe wosrjedź Pančic-Kukowa twarnišćo. Wulki móst w pozadku potom znowa natwarja, mjeńši před nim so zhubi.  Foto: Feliks Haza Hižo po jutrach budźe wosrjedź Pančic-Kukowa twarnišćo. Wulki móst w pozadku potom znowa natwarja, mjeńši před nim so zhubi. Foto: Feliks Haza

Lońše podawki a lětuše předewzaća w gmejnje Pančicy-Kukow

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Na lěto 2016 zhladuje wjesnjanosta gmejny Pančicy-Kukow Markus Kreuz (CDU) z jara měšanymi začućemi. Kaž wón w swojej lětnej bilancy na zašłym posedźenju gmejn­skeje rady rjekny, běchu někotre zwjeselace podawki, ale tež mjenje zwjeselace. Tajkej běštej w prěnim rjedźe njewjedrje 23. meje a 26. junija. Wonej stej drje we wšěch wsach gmejny škody načinili, přede­wšěm pak we Wotrowje a Swinjarni. We Wotrowje stej woda a błóto dwójce pěstowarnju zapusćiłoj. Tam su nimo wjacorych nowych špundowanjow tež nowe tepjenje, wokna a durje zatwarić dyrbjeli. W Swinjarni je porno tomu wulka woda w meji cyły puć rozdrěła. Tón drje je mjeztym prowizorisce zwuporjedźany, jeho porjadny wutwar pak budźe hišće wulki nadawk.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND