Miliony za wokrjesne dróhi

srjeda, 04. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes Budyšin chce lětsa wjacore dróhi zdźěla abo dospołnje ponowić a někotre twarske naprawy dokónčić. Tež serbske wsy z naprawow za nimale dwucyfrowu milionowu ličbu profituja.

Budyšin (SN/JaW). Nimale dźesać milionow eurow chce wokrjes Budyšin lětsa za zwuporjedźenje a wutwar dróhow nałožić. Z toho maja tež serbske a dwurěčne komuny profitować, wobkrući našemu wječornikej na naprašowanje sobudźěłaćerka wotrjada za zjawnostne a nowinske dźěło Budyskeho krajnoradneho zarjada Sabine Rötschke.

Tak chce wokrjes za něhdźe 1,3 miliony eurow wjacore puće z bitumenom znowa pokryć. 380 000 eurow wuda mjez druhim za dróhu přez Zdźěr, kotruž započnu najzašo w aprylu ponowjeć. 20 000 eurow wjace ma předwidźane za ponowjenje powjercha dróhi ze Šunowa do delnich Sulšec. Twarske dźěła su za junij a julij planowane. Za čas ponowjenja měli so wobydlerjo na poćeženja a móžne wobjězdki nastajić. W samsnym času chcedźa tež dróhu mjez Sepicami (Schwepnitz) a Zelenej Hrabowku (Grüngräbchen) za 130 000 eurow znowa asfaltěrować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND