Dobry rozsud za nahladnosć města poručenje

štwórtk, 05. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc je na dobrym puću, stać so srjedźišćo informaciskeje technologije a kubłanja w Sakskej. Statne knježerstwo je rozsudźiło wažnej instituciji w Lessingowym měsće zaměstnić. Tak so něhdyše wokrjesne město wožiwi a nazhonja zdobom dołhodobne towaršnostne připóznaće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND