Hońtwa z rekordnej bilancu

póndźela, 09. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dohromady 17 dańkow a tři sorny su hońtwjerjo sobotu na zhromadnej hońtwje mjez Pěskecami a Róžantom třělili.  Foto: Tomaš Šołta Dohromady 17 dańkow a tři sorny su hońtwjerjo sobotu na zhromadnej hońtwje mjez Pěskecami a Róžantom třělili. Foto: Tomaš Šołta

Róžant (jh/SN). Hońtwjerskej drustwje Róžant a Pěskecy stej prěnju sobotu noweho lěta zhromadnje z wotnarjerjomaj tamnišich lěsow Michałom a Janom Šołtu z Drježdźan tradicionelnu nowolětnu hońtwu přewjedłoj. W zasněženej krajinje a při temperaturach daloko pod nulu sćěhowaše přeprošenje wjace hač 40 honjerjow z Pěskec a Róžanta a runje telko spřećelenych hońtwjerjow.

Po tym zo běchu městna hajnikow rozdźělili a honjerjow zapokazali, prěnja dźiwina hižo do směra na Łazk abo Smječkecy ćěkaše, wuchowajo sej tak hišće žiwjenje. W běhu połdrahodźinskeje hońtwy pak běchu wjacore wutřěle słyšeć a honjerjo widźachu zatřělenu dźiwinu na polu blisko Róžanta. To běchu změrowace signale a wolóžace wobrazy, wšako chcyše kóždy z wobdźělnikow po hońtwje znajmjeńša jedyn kruch zatřěleneje dźiwiny wobdźiwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND