Wužiwać prawo naprašowanja

srjeda, 11. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Z nastorkami z rozprawy społnomócnjeneje Reginy Krawcoweje loni 12. decembra Budyskemu wokrjesnemu sejmikej zaběrachu so čłonojo wokrjesneho dźěłoweho kruha za serbske naležnosće na wuradźowanju wčera w Budyskim krajnoradnym zarjedźe.

Podpěru nazhoni społnomócnjena w kritice, zo je so městno kuratorki Christiny Boguszoweje přeměniło. Po tym zo bě wona zastojnstwo direktorki Serbskeho muzeja přewzała, bu z toho městno muzejoweho pedagogi. Tajkeho nuznje trjebaja, wšako bu wotpowědne městno lěta 2008 šmórnjene. Pozitiwnje hódnoći dźěłowy kruh nowe městno za wolontarku. Zo bychu zhonili, kak móhł gremij Serbski muzej zaměrnišo podpěrać, chcedźa z Christinu Bogu­szowej rěčeć.

Přez serbskich wěcywustojnych wobydlerjow we wuběrkach Budyskeho wokrjesneho sejmika měło so serbskim, ale tež dalšim wokrjesnym radźićelam přidźěłać, zo bychu so woni nastupajo konkretne serbske předmjety z prašenjemi na wokrjesne zarjadnistwo wobroćili. „Prawo naprašowanja ma so bóle wužiwać“, rjekny społnomócnjena.

Přihłosowanje žněješe Regina Krawcowa za poručenje, zwoprawdźenje serbskich wustawkow jednomu fachowemu zarjadej krajnoradneho zarjada jako konkretny nadawk dać. W dźěłowym kruhu móhli sej předstajić, zo to wokrjesny wuwićowy zarjad zdokonja. Wšako su tam za wobłuki přisłušne, kotrež so serbskich naležnosćow dótkaja. Wo tym chcedźa z přirjadnicu krajneho rady Birgit Weber w běhu lěta zhromadnje rozmyslować. Tak hodźi so loni zahajeny dialog z 1. přirjadnikom Udo Wićazom (CDU) rozšěrić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND