Wužiwać prawo naprašowanja

srjeda, 11. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Z nastorkami z rozprawy społnomócnjeneje Reginy Krawcoweje loni 12. decembra Budyskemu wokrjesnemu sejmikej zaběrachu so čłonojo wokrjesneho dźěłoweho kruha za serbske naležnosće na wuradźowanju wčera w Budyskim krajnoradnym zarjedźe.

Podpěru nazhoni społnomócnjena w kritice, zo je so městno kuratorki Christiny Boguszoweje přeměniło. Po tym zo bě wona zastojnstwo direktorki Serbskeho muzeja přewzała, bu z toho městno muzejoweho pedagogi. Tajkeho nuznje trjebaja, wšako bu wotpowědne městno lěta 2008 šmórnjene. Pozitiwnje hódnoći dźěłowy kruh nowe městno za wolontarku. Zo bychu zhonili, kak móhł gremij Serbski muzej zaměrnišo podpěrać, chcedźa z Christinu Bogu­szowej rěčeć.

Přez serbskich wěcywustojnych wobydlerjow we wuběrkach Budyskeho wokrjesneho sejmika měło so serbskim, ale tež dalšim wokrjesnym radźićelam přidźěłać, zo bychu so woni nastupajo konkretne serbske předmjety z prašenjemi na wokrjesne zarjadnistwo wobroćili. „Prawo naprašowanja ma so bóle wužiwać“, rjekny społnomócnjena.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND