Wosebje Miłoraženjo ćerpja

štwórtk, 12. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Čakaja na konkretne wuprajenja nastupajo brunicowu jamu Wochozy II

Trjebin (AK/SN). Trjebinska gmejna nadźija so bórzomneho zawjazowaceho rozsuda brunicoweje jamy Wochozy II dla. Tole wobkrući wjesnjanostka Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Wosebje wulke su po­ćežowanja we wjesnym dźělu Miłorazu. Hižo­ dwójce, w lětomaj 1966 a 1972, běchu tam ludźi přesydlili. Dohromady wjace hač dwěsćě wobydlerjow je tehdy swoju domiznu zhubiło.

Zbywacy wobydlerjo začuwaja wulke poćežowanja hary, procha a spadnjeneje dnowneje wody dla. Kónc druheho kwartala 2017, tak připowědźi nawoda předsydstwa LEAG dr. Helmar Rendez, ma so wo Wochozach II rozsudźić. Někotrym wobydlerjam hrozy potom hižo třeće přesydlenje. „Rozhorjenosć mnohich Miłoražanow njewěstosće dla dale přiběra“, wopisuje čłon Miłoraskeje wjesneje rady Enrico Kliemann w swojej rozprawje tuchwilne połoženje we wsy. „Poprawom mějachu wšitke prašenja přesydlenja hižo loni rozrisane być. Dotal pak njeje hišće žanych konkretnych wuprajenjow.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND