Chcedźa spěšny internet

štwórtk, 12. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (AK/SN). Po cyłym swojim teritoriju chce Hamorska gmejna šěrokopasmowu syć na moderny standard wutwarić a wšitke wjesne dźěle ze škleńčnej niću zwjazać. Jenož we wuwzaćnych padach budu koporowy kabl wužiwać. To su gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju w Hamoru jednohłósnje wobzamknyli.

„Wužiwamy-li škleńčnu nić, móžemy lěpje na dalše techniske wuwiće reagować. Z koporowym kablom je jeničce spěšnosć hač do 100 megabitow na sekundu móžna. Nowa technika porno tomu dowola hač do 200 megabitow na sekundu“, rozłoži nawoda gmejnskeho hłowneho zarjada Arian Leffs radźićelam. Z techniku škleńčneje niće chce so gmejna Hamor wot wšeho spočatka na moderny standard nastajić, tež hdyž je tón wězo dróši. Dohromady ma wutwar šěrokopasmoweje syće w gmejnje 13,5 milionow eurow płaćić. Z toho ma komuna dźesać procentow swójskeho ­podźěla přewzać. Přez Zhorjelski wokrjes staji tuž próstwu wo spěchowanje, kotrež ma hač do 90 procentow wučinjeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND