Wobzamknjenje zaso zběhnyli

srjeda, 18. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Lěsny puć po Kaponicy mjez Łupoju a Psowjemi wostanje zjawny. Tole je Radworska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. Radźićeljo su zdobom wobzamknjenje z lońšeho septembra jednohłósnje rewidowali, z kotrymž běchu swój čas zjawne wěnowanje zběhnyli. Přećiwo tomu bě wobydlerska iniciatiwa 750 podpismow znosyła. Nimo toho bě šěsć gmejnskich radźićelow oficialnje wo to prosyło wobzamknjenje zaso zběhnyć, dokelž njeje w zmysle wobydlerjow.

Wulke dźěle Kaponicy słušeja priwatnemu předewzaću, kotrež lěs wobhospodarja. Za to zasadźa ćežku techniku a jězdźidła. Lěsny puć wotpowědnje pod tym ćerpi. Firma bě poskićiła, puć na swójske kóšty wudźeržować. Za to njesměli ludźo z awtami po nim jězdźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND