Nadawkej so wuwinu

srjeda, 18. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

To je woprawdźe spodźiwne wuwiće, kotrež smy minjene lěta nastupajo alarmowanje wohnjowych wobornikow we wuchodnej Sakskej dožiwili a nětko znowa dožiwjamy. Před lětami mějachmy w Budyšinje, Zhorjelcu, Běłej Wodźe, Lubiju a dalšich městach wuchowanske dispatchernje, kotrež běchu kóžda za swój teritorij zamołwite. Poněčim pak je dźeń a bóle centralizowachu, tak zo nasta we Wojerecach wulka wuchowanska centrala, kotraž je mjeztym za wšu wuchodnu Saksku zamołwita. Dóńdźe-li pak na přikład k wulkemu njewjedru, kaž loni znajmjeńša dwójce, maja so decentralne škričkowanišća wutworić, potajkim mjeńše jednotki, kajkež podobne hižo mějachmy. A w nich skutkuja potom dobrowólni wobornicy,­ kotřiž při zasadźenjach wězo pobrachuja. Takle so statne zarjadnišćo swojej zamołwitosći wuwinje.

Marian Wjeńka

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND