Za atraktiwniše adwentne wiki

wutora, 24. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

CDU, Zeleni a Pegasus žadaja sej wubědźowanje wo najlěpši koncept

Budyšin (CK/SN). Je hišće wjele potenciala, zo stanu so Budyske Wjacławske wiki jako jedne z najstaršich w Němskej atraktiwniše. Tole praji měšćanski radźićel Měrko Brankačk (Pegasus). Wón na wikach předewšěm serbske elementy paruje. Wojerowske dźěćatko drje kóžde lěto adwentne wiki wopytuje a při jednotliwych předawanišćach Brankačk tež někotrych Serbow wuhlada, ale serbskeho předawanišća njeje. „Kak hodźał so tajki organizować, wo tym zadani so hladajo na serbskich wopytowarjow a mnohich hosći z Pólskeje a Čěskeje rozmyslować“, praji dźiwadźelnik NSLDź. Zo so wiki kaž loni nimale tydźeń do hód nadobo kónča, njesměło so wospjetować. Přirunajomne města kaž Annaberg-Buchholz pokazuja, zo lěpje dźe. Dokelž dyrbjało so na tudyšich adwentnych wikach kulturnje a koncepcionelnje wjace stać, pod­pěruje Měrko Brankačk namjet, kotryž frakcija­ CDU, Claus Gruhl (Zeleni) a wón na jutřišim posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady předpołoža.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND