Za atraktiwniše adwentne wiki

wutora, 24. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

CDU, Zeleni a Pegasus žadaja sej wubědźowanje wo najlěpši koncept

Budyšin (CK/SN). Je hišće wjele potenciala, zo stanu so Budyske Wjacławske wiki jako jedne z najstaršich w Němskej atraktiwniše. Tole praji měšćanski radźićel Měrko Brankačk (Pegasus). Wón na wikach předewšěm serbske elementy paruje. Wojerowske dźěćatko drje kóžde lěto adwentne wiki wopytuje a při jednotliwych předawanišćach Brankačk tež někotrych Serbow wuhlada, ale serbskeho předawanišća njeje. „Kak hodźał so tajki organizować, wo tym zadani so hladajo na serbskich wopytowarjow a mnohich hosći z Pólskeje a Čěskeje rozmyslować“, praji dźiwadźelnik NSLDź. Zo so wiki kaž loni nimale tydźeń do hód nadobo kónča, njesměło so wospjetować. Přirunajomne města kaž Annaberg-Buchholz pokazuja, zo lěpje dźe. Dokelž dyrbjało so na tudyšich adwentnych wikach kulturnje a koncepcionelnje wjace stać, pod­pěruje Měrko Brankačk namjet, kotryž frakcija­ CDU, Claus Gruhl (Zeleni) a wón na jutřišim posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady předpołoža.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND