Dožiwjenski muzej wjele lubi

wutora, 24. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo na njedawnym nowolětnym přijeću wyšeho měšćanosty móžeše nawodnica Zusoweho kompjuteroweho muzeja Andrea Prittmann prěnich hosći witać. Mjez nimi bě lawreat Zusoweje plakety dr. Klaus Schiller, tu w rozmołwje z předsydu Zusoweho foruma Horstom-Dieterom Brähmigom (wotprawa).  Foto: Ulrike Herzger Hižo na njedawnym nowolětnym přijeću wyšeho měšćanosty móžeše nawodnica Zusoweho kompjuteroweho muzeja Andrea Prittmann prěnich hosći witać. Mjez nimi bě lawreat Zusoweje plakety dr. Klaus Schiller, tu w rozmołwje z předsydu Zusoweho foruma Horstom-Dieterom Brähmigom (wotprawa). Foto: Ulrike Herzger

Wojerecy budu wot přichodneje soboty wo atrakciju bohatše. Tón dźeń mje­nujcy wotewru wosrjedź města nowy­ Zusowy kompjuterowy muzej.

Wojerecy (UH/SN). Po tym zo bě Konrada Zusowy kompjuterowy muzej 20 lět na Wojerowskej industrijowej přestrjeni, potajkim cyle na kromje města, dožiwi město nad Čornym Halštrowom sobotu, 28. januara, zawěrno hwězdnu hodźinu. Přetož dawno přemały kompjuterowy muzej dóstanje swój nowy domicil w přetwarjenym wysokodomje na Bonhoefferowej 1-3, potajkim wosrjedź města. Tónle měznik měšćanskich stawi­znow chcedźa tón dźeń wot 10 do 17 hodź. ze wšitkimi wobydlerjemi a dal­šimi wo­pytowarjemi woswjećić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND