Wola noweho wyšeho měšćanostu

štwórtk, 26. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dokelž so wólbna doba Běłowodźanskeho wyšeho měšćanosty lětsa kónči, su nowowólby do zastojnstwa trěbne. Dotal jenički kandidat je tuchwilny wyši­ měšćanosta Torsten Pötzsch.

Běła Woda (AK/SN). 24. septembra 2017 maja wobydlerjo Běłeje Wody noweho wyšeho měšćanostu wolić. To je tamniša měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. Dyrbjał-li druhi wólbny přechod trěbny być, měł so wón 22. oktobra přewjesć.

Nowowólby su trěbne, dokelž so wólbna doba amtěrowaceho wyšeho měšćanosty Torstena Pötzscha (wolerske zjednoćenstwo Klartext) lětsa kónči. Wot nowembra 2010 wón měšćanske zarjadnistwo nawjeduje, za zastojnstwo pak 24. septembra znowa kandiduje. Kaž Pötzsch wčera sam rjekny, běchu so někotři wobydlerjo naprašowali, hač je dalšich kandidatow. Hač w měšćanskej radźe zastupjene strony a dalše wolerske zjednoćenstwa swójskeho kandidata nastaja, njeje dotal znate.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND