Hač k zarywej hišće dołho traje

štwórtk, 26. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Tuchwilna zwjazkowa dróha B 156 wjedźe po wjacorych wuskich křiwicach přez Delnju Hórku, čehoždla planuja wobjězdku wokoło wsy.  Foto: Uwe Menschner Tuchwilna zwjazkowa dróha B 156 wjedźe po wjacorych wuskich křiwicach přez Delnju Hórku, čehoždla planuja wobjězdku wokoło wsy. Foto: Uwe Menschner

Delnja Hórka (UM/SN). W aktualnym, hač do lěta 2030 płaćiwym zwjazkowym wobchadnym planje je w Budyskim wokrjesu­ jenož jenički dróhotwarski projekt ze statusom prěnjorjadneje potrjeby, mjenujcy twar wobjězdki zwjazkoweje dróhi B 156 wokoło Delnjeje Hórki. Přednaćisk, na kotrymž hižo wot lěta 2009 dźěłaja, su kónc 2016 ke schwalenju zapodali, wobkrući Nicole Wernicke z krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV). Tónle naćisk pak je jeno započatk planowanja. Lětsa z tym pokročuja, zo bychu twarske prawo docpěli, z kotrymž móža tak mjenowanu proceduru zawěsćenja plana zawjesć. Na te wašnje móža wobydlerjo swoje wobmyslenja přednjesć, tak zo hodźa so wšitke zajimy wobkedźbować. Kak dołho jednanje traje, Nicole Wernicke rjec njemóže. „Trjebamy wjele časa, zo bychmy wšitke móžne pokiwy a znapřećiwjenja pruwowali.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND