Njewjedra, suchota a wichory

štwórtk, 26. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Po diskusiji wčera we Worklecach rozmołwjachu so Měrko Domaška, Eduard Luhmann a Pawoł Šěrak z Birgit Weber (wotprawa). Foto: Jan Kral Po diskusiji wčera we Worklecach rozmołwjachu so Měrko Domaška, Eduard Luhmann a Pawoł Šěrak z Birgit Weber (wotprawa). Foto: Jan Kral

Łužiske gmejny tež w přichodźe wjedrowym kapriolam wusadźene

Worklecy (JK/SN). Zjawny diskusijny forum gmejnskeho zwjazka CDU wotmě so wčera wječor w sydarni Worklečanskeje wohnjoweje wobory. Zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Alojs Mikławšk bě k tomu přeprosył statneho sekretara w ministerstwje za ratarstwo a wobswět Herberta Wolffa. Wón přednošowaše wo ekstremnych wjedrowych wobstejnosćach a bjezposrědnich wuskutkach klimoweje změny w Sakskej. Při tym skedźbni na to, zo budu wosebje łužiske gmejny wjedrowym ekstremam přichodnje dźeń a bóle wusadźane. W ministerstwje předleža spušćomne informacije, po kotrychž njebudu sylne zliwki, njewjedra, wichory abo wulka suchota, kaž smy je w minjenych lětach nazhonili, wuwzaća, ale skerje normalita. Wosebje ratarstwo změje pod wuskutkami měnjateho a njewobstajneho wjedra ćerpjeć. Poskićenu pomoc sakskeho knježerstwa, sćěhi wjedrowych kapriolow wobmje­zować abo jim zadźěwać, ratarjo dotal mało wužiwaja, Wolff podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND