Njewjedra, suchota a wichory

štwórtk, 26. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Po diskusiji wčera we Worklecach rozmołwjachu so Měrko Domaška, Eduard Luhmann a Pawoł Šěrak z Birgit Weber (wotprawa).  Foto: Jan Kral Po diskusiji wčera we Worklecach rozmołwjachu so Měrko Domaška, Eduard Luhmann a Pawoł Šěrak z Birgit Weber (wotprawa). Foto: Jan Kral

Łužiske gmejny tež w přichodźe wjedrowym kapriolam wusadźene

Worklecy (JK/SN). Zjawny diskusijny forum gmejnskeho zwjazka CDU wotmě so wčera wječor w sydarni Worklečanskeje wohnjoweje wobory. Zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Alojs Mikławšk bě k tomu přeprosył statneho sekretara w ministerstwje za ratarstwo a wobswět Herberta Wolffa. Wón přednošowaše wo ekstremnych wjedrowych wobstejnosćach a bjezposrědnich wuskutkach klimoweje změny w Sakskej. Při tym skedźbni na to, zo budu wosebje łužiske gmejny wjedrowym ekstremam přichodnje dźeń a bóle wusadźane. W ministerstwje předleža spušćomne informacije, po kotrychž njebudu sylne zliwki, njewjedra, wichory abo wulka suchota, kaž smy je w minjenych lětach nazhonili, wuwzaća, ale skerje normalita. Wosebje ratarstwo změje pod wuskutkami měnjateho a njewobstajneho wjedra ćerpjeć. Poskićenu pomoc sakskeho knježerstwa, sćěhi wjedrowych kapriolow wobmje­zować abo jim zadźěwać, ratarjo dotal mało wužiwaja, Wolff podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND