W nastawacym nowym twarjenju Budyskeho powołanskošulskeho centruma ... poručenje

štwórtk, 26. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W nastawacym nowym twarjenju Budyskeho powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku na Schillerowych zele­nišćach dokónčeja sobudźěłaćerjo wšelakorych přemysłow tuchwilu nutřkowne dźěła. Mjez nimi staj Ramon Trenkler a Christof Baumert (wotprědka) z předewzaća za wěstotne naprawy z Hainewaldy. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND