Chcedźa kup „Króny“ pruwować

štwórtk, 26. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hišće na zašłym posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady za tym klinčeše, zo město žadyn zajim nima měšćansku halu „Króna“ kupić. Po wšěm zdaću to nětko hinak widźi.

Budyšin (CK/SN). Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) ma z wobsedźerjom „Króny“ wo móžnej kupje měšćanskeje hale jednać. To je měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. Tule podpěru radźićelow bě sej Ahrens přał a bě ju tež jednohłósnje dóstał.

„Króna“ je na předań, dokelž so Berlinske předewzaće Onnasch w Budyšinje hižo­ angažować nochce. Dźe pak wo wjele wjace. Na terenje mjez Kamjentnej a Hornčerskej su nimo toho hotel, bydlenske domy a wulke parkowanišćo. Zo je areal swojeho połoženja dla za měšćanske wuwiće wažny, wo tym běchu sej radźićeljo a zarjadnistwo wot wšeho spočatka pře­zjedni. W nowembru bě wjetšina radźićelow namjetowała, zo měli so wuměnjenja za kup pruwować a tež to, kak hodźała so financować. Wčera su namjetej přihłosowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND