Chcedźa kup „Króny“ pruwować

štwórtk, 26. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hišće na zašłym posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady za tym klinčeše, zo město žadyn zajim nima měšćansku halu „Króna“ kupić. Po wšěm zdaću to nětko hinak widźi.

Budyšin (CK/SN). Wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) ma z wobsedźerjom „Króny“ wo móžnej kupje měšćanskeje hale jednać. To je měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. Tule podpěru radźićelow bě sej Ahrens přał a bě ju tež jednohłósnje dóstał.

„Króna“ je na předań, dokelž so Berlinske předewzaće Onnasch w Budyšinje hižo­ angažować nochce. Dźe pak wo wjele wjace. Na terenje mjez Kamjentnej a Hornčerskej su nimo toho hotel, bydlenske domy a wulke parkowanišćo. Zo je areal swojeho połoženja dla za měšćanske wuwiće wažny, wo tym běchu sej radźićeljo a zarjadnistwo wot wšeho spočatka pře­zjedni. W nowembru bě wjetšina radźićelow namjetowała, zo měli so wuměnjenja za kup pruwować a tež to, kak hodźała so financować. Wčera su namjetej přihłosowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND