Wěstota so polěpšiła njeje

pjatk, 03. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Šef Zhorjelskeje policajskeje direkcije Conny Stiehl, referentka Monika Kütter a Jana Müller z Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory (wotl.) tele dny na stajnym blidźe k wěstoće w Běłej Wodźe.  Foto: Andreas Kirschke Šef Zhorjelskeje policajskeje direkcije Conny Stiehl, referentka Monika Kütter a Jana Müller z Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory (wotl.) tele dny na stajnym blidźe k wěstoće w Běłej Wodźe. Foto: Andreas Kirschke

Běła Woda (AK/SN). Zhorjelska policajska direkcija chce z rjemjeslnikami a přemysłownikami sylnišo hromadźe dźěłać a wotsamo w firmach naprawy přećiwo kriminaliće namjetować. „Wěstotu móžemy jeno zaručić, hdyž so kóždy jednotliwc sobu wo to stara“, praji policajska hłowna komisarka Monika Kütter, referentka za wobydlerske prašenja w Zhorjelskej policajskej direkciji, tele dny na stajnym blidźe k wěstoće w Běłej Wodźe. Drježdźanska rjemjeslniska komora, policajska direkcija a Zhorjelski wokrjes běchu přeprosyli. Nimale 50 zastupjerjow rjemjeslniskich zawodow, policije, wo­krjesa a města bě přišło.

„Kriminalita w hraničnej kónčinje k Čěskej a Pólskej je dale wulka“, rozłoži Monika Kütter k naprašowanju w 3 500 zawodach Zhorjelskeho wokrjesa loni w aprylu. Wjace hač pjećina zawodow bu loni a nimale dwě třećinje wot lěta 2012 wot paduchow domapytanych. 65 procentow z nich bě samo wjace hač jónu wopor kriminality. Kritisce pak Monika Kütter přispomni, zo 42 procentow wopra­šanych zadobywanje scyła nic abo nic w kóždym padźe přizjewiło njeje.

Na njewěstosć a subjektiwne začuće wěstoty skedźbnichu knihiwjazar Hubert Gotzmann z Běłeje Wody, lěsniski předewzaćel Heinz Marusch z Rownoho a tepjenjetwarc Ulrich Gojowczyk ze Slepoho a rozprawjachu wo swójskich nazhonjenjach. „Wěstota při hranicy so wot lěta 2012 polěpšiła njeje“, porokowaše předsyda wokrjesneho rjemjeslniskeho zwjazka Knut Scheibe. Wón so prašeše, kelko ze slubjenych tysac přidatnych policistow woprawdźe na bazy skutkuje. W tuchwilnej situaciji čuje so wón wot krajneje politiki Sakskeje zanjechany.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND