Kaž dotal dale njehospodarić poručenje

wutora, 07. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Zanjerodźenje pitneje wody z juchu bě hłowny nastork dźensnišeje wuprawy Radworskeje delegacije do Israela. Na Uniwersiće Bena-Guriona w pusćinje Negev chcedźa so wobdźělnicy informować, kak tam z problematiku wobchadźeja. Při tym chcedźa Radworčenjo tež swoje biologiske tepjenje předstajić, z kotrymž wulke dźěle wsy z ćopłotu zastaruja (hlej wobraz). Wuslědki jězby chcedźa Radworčenjo potom z łužiskimi ratarjemi wuhódnoćić.  Foto: SN/Maćij Bulank Zanjerodźenje pitneje wody z juchu bě hłowny nastork dźensnišeje wuprawy Radworskeje delegacije do Israela. Na Uniwersiće Bena-Guriona w pusćinje Negev chcedźa so wobdźělnicy informować, kak tam z problematiku wobchadźeja. Při tym chcedźa Radworčenjo tež swoje biologiske tepjenje předstajić, z kotrymž wulke dźěle wsy z ćopłotu zastaruja (hlej wobraz). Wuslědki jězby chcedźa Radworčenjo potom z łužiskimi ratarjemi wuhódnoćić. Foto: SN/Maćij Bulank

Delegacija Radworčanow po puću do Israela

Radwor (SN/MkWj). Z nazhonjenjow druhich wuknyć a něšto za sebje wuzbytkować – to je hłowny zaměr małeje delegacije, kotraž je so dźensa z Radworja na puć do Israela podała. Při tym dźe wo škit přirody a wobswěta.

Nastorčił bě jězbu Ludwig Sachsa, wjelětny wojowar na polu wobswětoškita a čestnohamtski społnomócnjeny za přirodoškit w Radworskej gmejnje. Wón so hižo jara dołho na intensiwne ratarstwo mjerza, kotrež přirodźe škodźi. Tak na přikład juchu we wulkich mnóstwach na pola kidaja. Sachsa bě zhonił, zo maja w Israelu uniwersitu, kotraž so z tajkimi prašenjemi intensiwnje zaběra.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND