Kaž dotal dale njehospodarić poručenje

wutora, 07. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Zanjerodźenje pitneje wody z juchu bě hłowny nastork dźensnišeje wuprawy Radworskeje delegacije do Israela. Na Uniwersiće Bena-Guriona w pusćinje Negev chcedźa so wobdźělnicy informować, kak tam z problematiku wobchadźeja. Při tym chcedźa Radworčenjo tež swoje biologiske tepjenje předstajić, z kotrymž wulke dźěle wsy z ćopłotu zastaruja (hlej wobraz). Wuslědki jězby chcedźa Radworčenjo potom z łužiskimi ratarjemi wuhódnoćić.  Foto: SN/Maćij Bulank Zanjerodźenje pitneje wody z juchu bě hłowny nastork dźensnišeje wuprawy Radworskeje delegacije do Israela. Na Uniwersiće Bena-Guriona w pusćinje Negev chcedźa so wobdźělnicy informować, kak tam z problematiku wobchadźeja. Při tym chcedźa Radworčenjo tež swoje biologiske tepjenje předstajić, z kotrymž wulke dźěle wsy z ćopłotu zastaruja (hlej wobraz). Wuslědki jězby chcedźa Radworčenjo potom z łužiskimi ratarjemi wuhódnoćić. Foto: SN/Maćij Bulank

Delegacija Radworčanow po puću do Israela

Radwor (SN/MkWj). Z nazhonjenjow druhich wuknyć a něšto za sebje wuzbytkować – to je hłowny zaměr małeje delegacije, kotraž je so dźensa z Radworja na puć do Israela podała. Při tym dźe wo škit přirody a wobswěta.

Nastorčił bě jězbu Ludwig Sachsa, wjelětny wojowar na polu wobswětoškita a čestnohamtski społnomócnjeny za přirodoškit w Radworskej gmejnje. Wón so hižo jara dołho na intensiwne ratarstwo mjerza, kotrež přirodźe škodźi. Tak na přikład juchu we wulkich mnóstwach na pola kidaja. Sachsa bě zhonił, zo maja w Israelu uniwersitu, kotraž so z tajkimi prašenjemi intensiwnje zaběra.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND