Z nowym awtom sej přeća spjelnili

wutora, 07. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Prjedy hač móža swoje nowe wohnjowoborne awto wužiwać, dyrbjachu po hłownej zhromadźiznje najprjedy raz zelenu pletwu zrumować.  Foto: Marian Wjeńka Prjedy hač móža swoje nowe wohnjowoborne awto wužiwać, dyrbjachu po hłownej zhromadźiznje najprjedy raz zelenu pletwu zrumować. Foto: Marian Wjeńka

Sirena wohnjowoborneho awta wuješe minjeny štwórtk po Pančicach-Kukowje. Njejednaše pak so wo alarm. Na te wašnje skedźbnichu wobornicy na to, zo přijědu z nowym hašenskim jězdźi­dłom do wsy. Pjatk wječor su je požoh­nowali.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). To žno bě wosebity podawk, jako zetkachu so čłonojo dobrowólneje wohnjoweje wobory Pančicy-Kukow minjeny pjatk k lětnej hłownej zhromadźiznje w swojej gratowni. W njej steješe ze zelenej pletwu wobdate nowe hašenske jězdźidło typa TLF 3000, kotrež farar Daniel Dzikiewicz požohnowa. „To je prěnje nowe hašenske jězdźi­dło za Pančičansku woboru po přewróće, kotrež gmejnje słuša“, rozłoži nawoda gmejnskeje wobory Markus Richter. Dotalne awto typa Iveco běchu spočatk 90tych lět wot katastrofoweho škita wo­krjesa přewzali, wone tež dźensa hišće Zwjazkej słuša. Swój W50 běchu něhdźe w samsnym času trjebany wot Wojerowskeje wobory přewzali. Za nowe awto wuda gmejna něhdźe 250 000 eurow, z toho dósta 117 000 eurow spěchowane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND