Zwjazk měł změnu spěchować

wutora, 07. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Hamor žada sej wot knježerstwa pomoc za domjace firmy

Hamor (AK/SN). Wot zwjazkoweho knježerstwa žada sej gmejna Hamor daloko sahace, jasne a zawjazowace wuprajenja wo energijowej změnje we Łužicy. Tole podšmórny wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. „Za naš region měło zwjazkowe knježerstwo zestajić atraktiwny spěchowanski paket za předewzaća, na kotrež so energijowa změna direktnje wuskutkuje“, Junker potwjerdźi. Za to dyrbi so znajmjeńša runje telko alternatiwnych a atraktiwnych dźěłowych městnow wutworić, kaž je tuchwilu w hórni- stwje maja. „Hakle potom damy ze sobu wo kóncu wudobywanja brunicy rěčeć“, praji Hamorski wjesnjanosta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND