Dobre wuměnjenja za pomoc

póndźela, 13. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Worklečanskich wobornikow Bosćij Riedel prezentuje hordźe nowe jězdźidło kaž tež najnowši dźěl wuhotowanja, moderny nahłownik.  Foto: Jan Kral Nawoda Worklečanskich wobornikow Bosćij Riedel prezentuje hordźe nowe jězdźidło kaž tež najnowši dźěl wuhotowanja, moderny nahłownik. Foto: Jan Kral

Worklečanscy wobornicy nowe wuhotowanje dóstali

Worklecy (JK/SN). Po tym zo su Worklečanscy wobornicy loni nowe moderne hašenske jězdźidło dóstali, mějachu so woni lětsa z načasnej a wěstej drastu wuhotować. Gmejna bě to hižo loni do swojeho hospodarskeho plana zapisała. Dokelž dotal wužiwana drasta hižo normam a žadanjam njewotpowěduje, bě tajka naprawa trěbna. Nakup noweho wuhotowanja bu z 50 procentami spěchowana. Po wupisanju nadawka dóstachu wot Kamjenskeho předewzaća najpřijomniši poskitk, a za 23 500 eurow kupichu 43 wobornikam nowe kabaty, škitne pasy a nahłowniki. Runje te su jara načasne a woprawdźity highlight. Z integrowanej lampu wohotowane nahłowniki zaručeja wosebje w ćmě abo při hustym kurje dobru orientaciju. Tež kabaty a pasy wotpowěduja žadanjam a standardej časa. Na swojim obligatoriskim zwučowanju mějachu kameradojo sobotu składnosć, nowe wuhotowanje wuspytać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND