Hobbyjowi zahrodkarjo sej symjo wuměnjeli

póndźela, 13. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Organizator měnjenskeje bursy za symjo dr. Matthias Berger, jeho mandźelska Monika (wotlěwa) a Birgit Fleischer (naprawo).  Foto: Carmen Schumann Organizator měnjenskeje bursy za symjo dr. Matthias Berger, jeho mandźelska Monika (wotlěwa) a Birgit Fleischer (naprawo). Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Mjeztym hižo šesty raz wotmě so we wosadnym domje w Budyskej Strowotnej studni symjenjowa bursa. Po słowach organizatora dr. Matthiasa Bergera žněje tele zarjadowanje lěto a wjetši wothłós. Su to přewažnje hobbyjowi zahrodkarjo, kotřiž chcedźa so z wotwisnosće wot wulkich producentow symjenja wuswobodźić. Dokelž tele firmy jeno symjo hybridnych rostlin poskićeja, njemóžeš ze žnjatych płodow sam žane symjo zdobyć. Zahrodkarjo tuž symjo z njehybridnych rostlin dobywaja a je mjez sobu měnjeja. Štóž njemóžeše ničo poskićeć, darowaše po swojich móžnosćach za wjacegeneraciski dom w Strowotnej studni.

Wjace hač sto zajimcow je wčera bursu wopytało, a to nic jeno z Budyšina, ale tež z wokrjesow Zhorjelc a Sakska Šwica a samo z Drježdźan. Bursy přizamkny hornjołužiska skupina towarstwa k zachowanju mnohotnosće wužitnych rostlin swoju lětnu hłownu zhromadźiznu, na kotrejž móžeše tež nowych čłonow witać. Aktiwity towarstwa koordinuje Birgit Fleischer z Cympela.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND