×

Powěsć

Failed loading XML...

Partnerstwo mjez zwěrjencami

wutora, 21. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebje w prózdninach je Wojerowski zwěrjenc woblubowany cil swójbam. Prawi dłownje su dźěći tež na picowanje wopičkow přeprošene. Při tym jim sobudźěłaćerjo zwěrjenca, kaž Stephanie Jürß, tójšto rozłožeja. Foto: Ulrike Herzger Wosebje w prózdninach je Wojerowski zwěrjenc woblubowany cil swójbam. Prawi dłownje su dźěći tež na picowanje wopičkow přeprošene. Při tym jim sobudźěłaćerjo zwěrjenca, kaž Stephanie Jürß, tójšto rozłožeja. Foto: Ulrike Herzger

Zwěrjency w Drježdźanach, Zhorjelcu a we Wojerecach su so z čěskimi partnerskimi coologiskimi zahrodami w Děčínje, Chomutovje a Ústíju nad Labem na zhromadny projekt dojednali.

Wojerecy (SN/mwe). Pod hesłom „Partnerske zhromadne dźěło šěsć zwěrjencow we wobłuku organizowanja, kubłanja, přirodo- a družinoškita“ chcedźa so jednotliwe zwěrjency přichodnje internetnje zwjazać a sylnišo na so skedźbnjeć. Za to su loni nazymu kooperaciske zrěčenje podpisali.

W srjedźišću spěchowanskeho programa steji wuwiće zhromadneje app, kotraž předstaja družinoškitne projekty a wohrožene družiny w kóždym zwěrjencu. Čěsko-, němsko- a jendźelskorěčnje móža so tuž tež wukrajni wopytowarjo hišće lěpje w němskich a čěskich zwěrjencach orientować. We Wojerecach pak maja so přez spěchowanski projekt tablety za modernišu coologisku šulu kaž tež za nowe infoměstnosće wobstarać. Přez webcam dóstanu wopytowarjo cyle nowe dohlady do zwěrjećich rewěrow, a to we wšitkich šěsć mjenowanych zwěrjencach.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND